TAF-og-Raufoss-VGS3
Siden 2015 har jeg jobbet som lærer ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker. Da har jeg hatt ansvaret for IT-digital formidlingsdesign klassen og jobbet med markedsføring av skolen.

TAF-og-Raufoss-VGS3
Dette prosjektet var et samarbeid med Raufoss VGS og deres partnere fra industrien samt TAF-elver. TAF [Tekniske Allmenne Fag] er et studieløp som gir både praktisk og teoretisk utdanning. Målet med filmen var å vise potensielle søkere til videregående hva TAF-linjen går ut på. Utfra målet ble det laget to filmer.

Den ene filmen gir et dypere innblikk i hvordan elevene har det på linjen og hvordan ferdige utdannede elever ser på TAF-utdannelsen. Film nummer to er en kort smakebit av muligheter og essensen av TAF på under ett minutt. Film nummer to gir et dypere innblikk i hvordan elevene har det på linjen og hvordan ferdige utdannede elever ser på TAF-utdannelsen.

logo
Thermo Floor tilbyr forskjellige varmekabelsystemer. For å vise frem noen av de forskjellige produktene ble det laget tilsammen fem forskjellige filmer som tar for seg hvordan hvert enkelt system legges opp. Målet med filmene er å informere om fremgangs metoden og skape oppmerksomhet mot å bruke elektriske varmekabler, den beste måten å varme å varme opp lokaler på.

Thermo Floor beregner alle målsatte tegninger som kunder sender, og ved forespørsel utarbeider de også leggeanvisning. Thermo Floor sine salgskonsulenter reiser over hele Norge. Filmene er laget i samarbeid med Tag Studio og Marius Haugen. Thermo Floor ble opprettet i 1992 med en ansatt. I dag har de 10 ansatte, hvorav en ved deres kontor i Sverige. Du kan og se filmene ved dere Vimeo-bruker ved https://vimeo.com/user12463691

TAF-og-Raufoss-VGS3
Dette prosjektet var et samarbeid med Raufoss VGS og deres partnere fra industrien samt TAF-elver. TAF [Tekniske Allmenne Fag] er et studieløp som gir både praktisk og teoretisk utdanning. Målet med filmen var å vise potensielle søkere til videregående hva TAF-linjen går ut på. Utfra målet ble det laget to filmer.

Den ene filmen gir et dypere innblikk i hvordan elevene har det på linjen og hvordan ferdige utdannede elever ser på TAF-utdannelsen. Film nummer to er en kort smakebit av muligheter og essensen av TAF på under ett minutt. Film nummer to gir et dypere innblikk i hvordan elevene har det på linjen og hvordan ferdige utdannede elever ser på TAF-utdannelsen.

Gjøvik Oppdraget gikk ut på å skape interesse rundt en undersøkelse som ble gjort rundt nærbebyggelsens ønsker for Gjøvik som bysentrum. Det ble laget en historie hvor “Agent 2800” tilegner seg undersøkelsen, som er illustrert med forskjellige filmklipp. Gjøvik Næringsråd består av fem kommuner Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten og utgjør Gjøvikregionen. Næringsrådets formål er å ivareta og utvikle næringslivet i Gjøvikregionen.

AditroAditro er et selskap med mer enn 1300 ansatte som yter tjenester til mer enn 12000 kunder. En av disse tjenesten er å holde forskjellige kurs for næringslivet. Film nummer en forteller hva kursdeltakere mener om Aditro sine kurs. Film nummer to er mer spesifikt rettet mot et kurs hvor Stig Morten Seierstad var kursholder.

Denne ble laget både for vanlig web visning og visning rettet mot mobil. Filmene er laget i samarbeid med Tag Studio og Marius Hauge.

CC
Den første filmen forklarer konkurransereglene til 21-stuntet ved å vise en deltaker gjøre noe morsomt og interessant med tallet 21. Bakgrunnen for kampanjen var at CC utvidet åpningstiden sin til 21.00. Film nummer to er en bak-kullissene-reportasje modellkveld ved CC.

CC Gjøvik har 86 leietagere og omsatte for 1,37 mrd inkludert mva. i 2012. Filmene er laget i samarbeid med Tag Studio og Marius Haugen.

Tag StudioFilmen presenterer Tag Studio gjennom å fortelle historien om en entreprenør sin reise ved hjelp av Tag Studio sin markedsføringskunnskap. Fortellingen består av en kort gjennomgang til de forskjellige tjenester og produkter Tag Studio tilbyr. Tag Studio er et fullservice digitalt reklamebyrå, som arbeider med digitale markedsføringsløsninger for bedrifter. Filmene er laget i samarbeid med Tag Studio og Marius Haugen.


© Sol-Berg